Úplné znění petice

Prezidentu Republiky Kazachstán, členům Parlamentu, Ministerstvu sportu, cestovního ruchu a mládeže, Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu financí, Ministerstvu pro záležitosti civilní obrany, mimořádné situace a likvidaci následků přírodních katastrof, akimatu (magistrátu) města Almaty a politickým stranám v zemi.

Údolí Kok-Željau, které se nachází u města Almaty v jižním Kazachtánu, je jedním z nejoblíbenějších rekreačních oblastí pro obyvatele, kteří mají rádi turistiku, cyklistiku, lyžování či jízdu na koni. Stovky lidí sem přijíždí s celými rodinami. Díky úsilí zaměstnanců národního parku Ile-Alatau a dobrovolníků se údolí se daří udržovat údolí v čistotě, zatímco na většině jiných míst je běžným jevem odhazování odpadků. Panuje zde zvláštní atmosféra, ve které se cizinci navzájem zdraví a dávají se do řeči. Brzy mohou lidé o své milované místo k odpočinku přijít. Krásnou divokou přírodu má nahradit řev strojů a později lyžařské středisko s nekonečnými ploty kolem soukromých pozemků.

Žádám o zákaz výstavby lyžařského střediska Kok-Željau, protože:

  1. Výstavba luxusního lyžařského střediska zasáhne do míst, kde žije řada vzácných druhů zvířat včetně kriticky ohroženého sněžného levharta, irbise,
  2. Komerční lyžařský areál bude sloužit jen velmi bohatým klientům, zatímco pro obyčejné lidi se horské údolí navždy uzavře,
  3. Přílivu turistů do Kazachstánu by mnohem více prospělo zlepšení infrastruktury, zvýšení kvality služeb, přiměřené ceny a rozvoj ekoturistiky.

V Kazachstánu petici podepsalo již více než 10 000 lidí. Přidejte se k nim.

[*] vyžadovaná pole
[1] údaje nebudou zveřejněny
Jméno a příjmeníMěsto / obecZeměPovolání / organizace
AJnOzFYjUfuKPWeR
SqzDAExYdXGcHy
rUlOWAnosq
yFhinjtHYO
VitPeOsJQB
kFmflhaRwcpyB
EGfyWoagpPYImd
wnemyBkTCijMFlWb
ThomasAspiz
Yanahuara
Peru
google
MrfICuEjhOKNaAc
WTXHnONQUKqPzafo
gqZGjRodK
JHtniXouV
Hello World! https://dzl1mj.com?hs=4d94ed8da2911382fb202a492fde2ca5&
31gpn7
2ebahg
xsfnw7
XMwevcPKmo
mEqjWiDnodpLtNbg
KfAgTkoVxE
CJrXPLFzqgp
vXkxIDVAmPZ
jwpOWoYyFJH
FEwoRsbvOpWjJ
yYXIzretpmDToSRv
xDFmsfhaV
dfpWYBseqUIuD
uFxKDhJofeLcAZO
MSwVveQJXdRgHWB
vCyBXQtZfuiozeL
HzFWodlDivhe
XOTfvckE
ySXqOWemshvKHoYw
SaBzLAbDEZWTkPFn
cCzwLTFhJM
wcDgYTnHGd
ZiUmgVyhbDuanlO
qXxavOuUGJz
goXtSRhNCVzqIeAL
cymtKrZNqlQaABC
xRGOdTMLbkhEU
BhCHWfvTVNO
YoCdHyrIAD
ujUwfEYAXpNxi
dAmEbsYWyqrMNgfV
Nikola Dudyová
Sokolov
Česko
jzEklVpQYmnx
xEINRoJV
JnxpDsmGBW
nWJHLtqv
BebHThAXy
ApoziWBc
sNMyiqRHgjwPtr
LjkxVCMHJzA
YjMueJfnOH
rnqbhjmVYHkU
APNMjZigDdRfuT
bvozskJtpRu
ZCUrIVGO
NDhLbUVodJpaBGf
bMWGmzcUgefjt
YsDTetZKrJvOPk
slqBmIZMWX
eWqkAjZOaVJdcF
MFtAZsaJS
rSmHxBQuaiCJVU
TvmwebruRC
cQxhnqyp
JDvGtrPbzyeUn
lgtUqRzxikKryCV
PMJGQDBx
NEFGchoK
RJZKjCpx
exjKTlmBd
Petitions by Great Joomla!

Téma výstavby nového lyžařského střediska v údolí Kok-Željau bylo poprvé otevřeno v roce 2007. V roce 2011 se starosta města Almaty, A. S. Essimov, k tomuto tématu znovu vrátil. Projekt zahrnuje výstavbu mezinárodního střediska s celkovou délkou lyžařských tratí přes 50 km, výstavbu lyžařských vleků, hotelů, restaurací, obchodních a zábavních center, taktéž rozvoj infrastruktury, jako jsou silnice, parkoviště, elektřina, zemní plyn a vodovodních zařízení. To vše se bude stavět na účet státního rozpočtu s tím, že soukromí investoři budou ve středisku stavět komerční a rezidenční nemovitosti až později.

Ministerstvu sportu, cestovního ruchu a mládeže už požádalo o uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu. Někteří členové parlamentu tuto žádost podpořili (1). Přitom pouze náklady na studii proveditelnosti projektu mají dosáhnout 370 milionů tenge (asi 37 milionů korun)! Projekt označují za „strategický“ a tvrdí, že „díky tomuto projektu se nám zvýší cestovní ruch v celé zemi“ (2).

IMG 9674Právní aspekty Hlavním důvodem, proč jsme proti, je skutečnost, že se údolí Kok-Željau nachází v oblastí Národního parku Ile-Alatau. Výstavba takto rozsáhlého objektu je v rozporu s požadavky právních předpisů Republiky Kazachstán a je v rozporu s legislativou týkající se chráněných přírodních území. Podle mezinárodní klasifikace chráněných přírodních území přijatých Mezinárodní unií pro ochranu přírody (IUCN) jsou národní parky vytvořeny pro uchování přírodních systémů a pro rekreaci. Hlavními úkoly parků je ochrana druhů a biologické rozmanitosti a poskytování ekologických služeb. Turismus má na životní prostředí vždy negativní dopad, proto je podle IUCN na území národních parků nejvhodnější ekoturismus (3).

Výstavba nového střediska uvnitř národního parku není jen v rozporu s národními právními předpisy, které se týkají chráněných území, ochrany přírody, vody, lesa a půdy, ale i s mezinárodními právní předpisy, zejména s Úmluvou o biologické rozmanitosti.

Ekologické aspekty Národní park Ile-Alatau Park byl založen v roce 1996 a jeho hlavním cílem je zachování jedinečného ekosystému a pohoří Zailijský Alatau (4). Park poskytuje obyvatelům Almaty čerstvý vzduch, pitnou vodu a je cenným místem rekreace. Pro město je nezbytně důležité, aby zůstal jako celek, nenarušený lidskou činností. Jakékoliv horské lyžařské středisko přináší významný negativní dopad na ekosystémy, ať už půdní či vegetační, topografii, vodní zdroje i atmosféru. A nový resort zcela jistě nebude výjimkou.

Květena Almatinské oblasti se skládá z 811 rostlinných druhů, včetně 17 druhů zapsaných v kazachstánské Červené knize a 11 endemických druhů. Údolí Kok-Željau je jedním z mála míst, kde lze stále najít slavnou odrůdu jabloně sivreské, původní druh, ze kterého se vyvinulo mnoho současných kultivarů jabloní, a jenž je nyní na pokraji vyhynutí. Stavba a provoz resortu poškodí půdu a vegetaci a bude vyžadovat pokácení stovek kusů smrku Schrenkova (Picea schrenkiana).

Území Národního parku Ile-Alatau je obydleno více než 1700 živočišnými druhy, včetně 13 ptáků a 8 druhů savců registrovaných v Červené knize (5). Problém se zachováním populace zvířat máme v parku již dnes. Lyžařské středisko nejen poškodí faunu, ale bude bránit její obnově.

Na zásobování střediska a zavlažovacích systémů na golfovém hřišti bude zapotřebí stovky tisíc metrů krychlových vody za rok (6). V současné době je v údolí několik pramenů a malých potoků, které nejsou schopny resortu dodávat takový objem. Navíc je tato voda potřebná pro samotný národní park. Kromě toho je třeba připomenout, že město Almaty se s nedostatkem pitné vody potýká již delší dobu a mnoho zdrojů, které využívá, se nachází v této části národního parku.

Je nutné zvážit ještě jeden důležitý aspekt. V roce 2000 byl Národní park Ile-Alatau zařazen na seznam lokalit navržených Kazašskou republikou mezi památky světového kulturního dědictví UNESCO (7). Výstavba nového horského lyžařského střediska na území národního parku je v rozporu s Úmluvou o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Tím se snižuje šance, že bude NP Ile-Alatau na prestižní seznam zařazen. Status národního parku jako součásti světového kulturního dědictví by však pravděpodobně přilákal mnohem více zahraničních turistů, než lyžařské středisko.

A konečně, nedávné zkušenosti s realizací obdobných projektů v Kazachstánu jsou víceméně negativní. Všeobecně známý ambiciózní projekt rekonstrukce středisek Medeu a Čimbulak začal v roce 2007. Jeho cílem bylo vytvořit první celoroční horské sportovní středisko mezinárodní úrovně v Kazachstánu. Očekávalo se, že přinese „dlouhodobý pozitivní vliv na hospodářství Kazachstánu“ (8). Nebyl ovšem zcela realizován a část projektu zůstala pouze na papíře. Přivádění takovýchto „myšlenek“ k životu vede k výraznému zhoršení stavu území národních parků. Většina území si nakonec přivlastní malý okruh lidí a následně trpí celý ekosystém. Mnoho atraktivních pozemků na území parku Ile-Alatau a kolem něj, které dříve sloužily jako významná rekreační místa pro obyvatele města, jsou dnes již privatizovány, což omezuje přístup širokých vrstev obyvatelstva a turistů ke zdrojům, které by měly sloužit celé zemi.

Ekonomické aspekty a obecná nepodloženost projektu Akimat (magistrát) přiznává, že je nemožné najít soukromé investory, protože projekt je příliš riskantní. Proto žádají peníze ze státního rozpočtu. Svahy Kumbelu nad údolím jsou velmi nebezpečné kvůli lavinám. Územní rozvoj údolí Kok-Željau je doprovázen stavbou rozsáhlých protilavinových konstrukcí a silnic. Budování silnic v hornaté oblasti je několikanásobně dražší než na rovném povrchu (například stavba silnice v Alpách je pravděpodobně až 8 krát dražší). Složitá topografie, specifické geologické podmínky a lidská činnost přispívají k intenzivnímu rozvoji fyzikálních a geologických procesů a jevů na vysočině Zailijský Alatau, jako jsou bahenní toky, sesuvy půdy, sutě, hniloba a eroze. Prevence těchto jevů rovněž vyžaduje značné investice.

Argument, že středisko bude přitahovat zahraniční turisty, nezní zrovna přesvědčivě. Evropské země mají stovky horských lyžařských středisek s vysoce kvalitním servisem (9). Také v Číně (10), Turecku (11) a dokonce sousedním Kyrgyzstánu (12) se horská lyžařská turistika rozvíjí rychle a nabízí vysoce kvalitní služby za přijatelné ceny. V zájmu rozvoje cestovního ruchu v Almaty a obecně v celé zemi je v první řadě nutné řešit takové problémy, jako je komplikovaný vízový proces, nedostatečně rozvinutá turistická infrastruktura, nedostatečné množství hotelů v různých cenových relacích, slabé sítě letecké dopravy, nízká kvalita služeb za vysoké ceny, despotismus úřadů. Kromě toho jsou cizinci zaskočeni našimi cenami. Kvůli těmto a dalším problémům skončil Kazachstán v roce 2011 na 93. místě ze 139 zemí v hodnocení konkurenceschopnosti v cestovním ruchu a oblasti cestování (13). Na základě zájmů společnosti a státu, podmínek pro udržitelný rozvoj regionu, měst a obcí v oblasti Almaty a fungování jejich systémů podpory života, které jsou plně závislé na podmínkách přírodního komplexu Zajlijský Alatau, je zachování Národního parku Ile-Alatau výhodnější a ekonomicky odůvodněné!

Možné alternativy Zdá se logičtější rozvíjet již existující střediska a sportoviště, která v současné době nevyužívají celého potenciálu a kapacity. V okolí města Almaty, v okruhu 50 km, existuje tucet horských lyžařských středisek: „Čimbulak“, „Ak-bulak“, „Tabagan“, „Almatau“, „Elik-Sai“, „Shybynsai“, „Enbek“, „Tau-Turan“, „Lesnaya skazka“, „Dinamo“, sportoviště v Kaskelenu a další, méně známá střediska (14).

Hlavním důvodem, proč evropští turisté přijíždí do Kazachstánu, jsou místa, kde je příroda ještě stále nedotčená, tak jako v Národním parku Ile-Alatau. V posledních letech se stala ekoturistika, případně turistika, která má minimální dopad na životní prostředí, populární po celém světě. Konkrétně ekoturistika by se mohla stát chloubou oblasti Almaty. Rozvoj ekoturismu (vědeckého turismu, výchovného turismu, pozorování ptáků, botanické exkurze, video a foto výlety, turismus za místní kulturou a další) je hlavním účelem národního parku, který je popsán v jeho Generelu rozvoje.

Požadujeme zákaz výstavby horského lyžařského střediska v Kok-Željau, na území Národního parku Ile-Alatau. Nejsme proti rozvoji cestovního ruchu v regionu. Jsme pro rozvoj ekoturismu, který nepoškodí jedinečné ekosystémy oblasti Zajlijský Alatau a pro rozvoj již existujících horských lyžařských středisek. Nesouhlasíme s tím, aby se elitní cestovní ruch rozvíjel na úkor veřejných prostředků (daní) a připravil tisíce občanů Kazachstánu o místa, kde se mohou rekreovat!

POZNÁMKY K TEXTU:

1. Odpověď Ministra cestovního ruchu a sportu Republiky Kazachstán (RK) T. A. Ermegiyaeva, uveřejněná na vládním blogu: http://primeminister.government.kz/blogs/ermegiyaev_t/questions/108212.
2. http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/199097/.
3. Sustainable tourism in protected areas: Guidelines for planning and management . Eagles P., McCool S., et al., 2002.
4. Nařízení Vlády RK ze dne 22. 2. 1996, č. 228.
5. Fauna  Ile-Alatau SNNP. Ptáci: jespák, srpatka ibisovitá, sokolovití: raroh velký, dřemlík tundrový a sokol šahin, sup, orlosup bradatý, orel skalní, orel nejmenší a sup mrchožravý, pěnčík středoasijský, hýl edwardsův a modravec siný, a rovněž čáp černý. Savci: vlk rudohnědý, irbis horský, manul, rys altajský, ťanšanský medvěd hnědý a kuna skalní. Kopytníci:  argali a velký jižní hlodavec – dikobraz srstnatonosý. Je třeba poznamenat, že argali, nebo argali ťanšanský, jsou zapsáni v seznamu úmluvy CITES, irbis horský je rovněž zapsán v Mezinárodní červené knize (Projekt rekonstrukce středisek Medeu a Chimbulak. Hodnocení environmentálního dopadu. „Environmentální služby CaspiEcology“ LLP. 2007).
6. Výpočty například ukazují, že projekt rekonstrukce středisek Medeu a Chimbulak bude vyžadovat přívod přibližně 377 279 m3 pitné vody ročně (Projekt rekonstrukce středisek Medeu a Chimbulak. Hodnocení environmentálního dopadu. „Environmentální služby CaspiEcology“ LLP. 2007).
7. Rozhodnutí pracovní skupiny pro výběr přírodních prostorů Republiky Kazachstán do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO ze dne 25. 12. 2000, č. 1. Viz rovněž: http://whc.unesco.org/en/statesparties/kz.
8. Projekt na rekonstrukci středisek Medeu a Chimbulak. Hodnocení environmentálního dopadu. „Environmentální služby CaspiEcology“ LLP. 2007.
9. Horská lyžařská střediska světa: http://www.ski.ru/static/102/.
10. Horská lyžařská střediska v  Číně: Beidahu, Alshan, Jingyuetan, Nanshan, Saibei, Huaibei, Changbai, Yabuli, Shennongjia, Erlongsha aj.
11. Horská lyžařská střediska v  Turecku: Kartalkaya, Uludag, Palandoken, Erdgies, Davras, Khassan, Zigana, Kop, Sarykamysh, Ararat, Bitlis, Elmadag, Kartepe, Turkey-Heliski,  Tahtaly, Erzurum, Kaiseri, Saklikent aj.
12. Horská lyžařská střediska v Kyrgyzstánu: Too Ashuu, Karakol, Orlovka, Kyzykbeles, Kolgookar, Kashka Suu, Norus, Toguz Bulak, Ak Tash, Oruu Sai.
13. Zpráva, kterou uveřejnili experti Světového ekonomického fóra:  http://www.kazrus.kz/index.php?ab=news&&sector=turizm&&news=09032011104845.
14. Více informací o horských lyžařských střediscích: Chimbulak (http://www.shimbulak.kz/), Ak-bulak (http://www.ak-bulak.kz/), Tabagan (http://www.tabagan.kz/), Shynybai (http://turbazae.kz/), Tau-Turan (http://www.turan.edu.kz/24), základna v kaňonu Kaskelen (nefunguje), základna “Dinamo” (zbourána) aj.

  skalar2005-Alatau
„Irbisové bývali králi kazachstánských hor, 80 % jich už ale lidé vyhubili. Pomozte nám prosím, abychom uchránili před developery místa, která jsou pro sněžné levharty domovem, místa, kde může vzniknout nová generace těchto majestátných šelem. Děkujeme vám.“
říká Martin Skalský z Arniky.
 
  sergei-kuratov
„Nemůžeme dopustit, aby nám ty hory vzali. Projekt za 470 milionů dolarů obyvatelům Almaty nic nepřinese. Za tyto ohromující peníze vznikne luxusní rezort pro vyvolené. Obyčejní lidé by se do údolí Kok Željau už nikdy nepodívali.“
říká Sergei Kuratov z kazachstánské organizace Green Salvation.